เก็บสะสมเงินเดือน

การตรวจสอบภาษีเงินเดือนของ IRS สร้างความเสียหายให้กับนายจ้าง

การตรวจสอบภาษีเงินเดือนจะดำเนินการในธุรกิจที่มีหรือมีพนักงานและไม่สามารถยื่นและจ่ายภาษีเงินเดือนในแบบฟอร์ม 941 ของผู้ประกอบการคืนภาษีประจำไตรมาสของรัฐบาลกลางคนงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาอิสระเมื่อจริง ๆ แล้วพวกเขาเป็นพนักงาน -3 ส่งผ่านค่าจ้างและงบภาษี, W-2 ค่าจ้างและงบรายได้และแบบฟอร์ม 941 นายจ้างคืนภาษีของรัฐบาลกลางประจำไตรมาส

เมื่อมีการเลือกการตรวจสอบภาษีเงินเดือนให้ตรวจสอบกรณีนั้นจะถูกกำหนดให้กับโปรแกรมตรวจสอบภาษีการจ้างงานและจากนั้นจะถูกกำหนดให้กับหนึ่งในผู้ตรวจสอบภาษีการจ้างงาน

ผู้ตรวจสอบภาษีการจ้างงานจะค้นหาใบแจ้งยอดธนาคารบัญชีธนาคารเงินเดือนสำเนาแบบฟอร์ม 941 การคืนภาษีของรัฐบาลกลางประจำไตรมาสของนายจ้างในช่วงเวลาหนึ่ง DE-9 ผลตอบแทนรายไตรมาสและรายงานค่าจ้างและรูปแบบหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยพวกเขา พิจารณาว่าค่าใช้จ่ายเงินเดือน / พนักงานทั้งหมดจะถูกนำมาใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือไม่

สำหรับผู้ที่ได้รับค่าจ้างไม่ถูกต้องในฐานะผู้รับเหมาอิสระแรงงานที่จริงควรรายงานว่าเป็นพนักงาน จากนั้นนั่นคือเมื่อการจำแนกประเภทของพนักงานตรวจสอบขั้นตอนในการสืบสวน

สรรพากรบริการและหน่วยงานภาษีของรัฐมีการระบุปัจจัยในการพิจารณาเมื่อบุคคลควรจะเป็นพนักงานหรือผู้รับเหมาอิสระ ยื่นแบบฟอร์ม SS-8 การกำหนดสถานะของแรงงานเพื่อวัตถุประสงค์ของภาษีการจ้างงานของรัฐบาลกลางและการหักภาษี ณ ที่จ่ายหากคุณเป็นนายจ้างไม่แน่ใจว่าจะปฏิบัติต่อคนงานอย่างไร

กฎระเบียบทั่วไป

ข้อเท็จจริงที่แสดงหลักฐานระดับการควบคุมและความเป็นอิสระนั้นแบ่งออกเป็นสามประเภท:

  1. เกี่ยวกับพฤติกรรม: บริษัท ควบคุมหรือมีสิทธิ์ควบคุมสิ่งที่คนงานทำและวิธีการที่คนงานทำงานของเขาหรือเธอ?
  2. การเงิน: แง่มุมทางธุรกิจของงานของผู้ปฏิบัติงานถูกควบคุมโดยผู้สั่งจ่ายหรือไม่? (สิ่งเหล่านี้รวมถึงสิ่งต่างๆเช่นวิธีการชำระเงินของคนงานไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายคืนเงินให้ผู้จัดหาเครื่องมือ / อุปกรณ์ ฯลฯ )
  3. ประเภทของความสัมพันธ์: มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผลประโยชน์ประเภทพนักงาน (เช่นแผนบำเหน็จบำนาญ, ประกัน, จ่ายวันหยุดพักผ่อน ฯลฯ )? ความสัมพันธ์จะยังคงดำเนินต่อไปและงานที่ดำเนินการเป็นลักษณะสำคัญของธุรกิจหรือไม่

ไม่สอดคล้องกันระหว่างแบบฟอร์ม 941 การคืนภาษีของรัฐบาลกลางรายไตรมาสแบบฟอร์ม W-2 ค่าจ้างและงบกำไรขาดทุนและการส่งผ่าน W-3 ของค่าจ้างและงบภาษีสามารถส่งผลให้เกิดการตรวจสอบคอมพิวเตอร์

การตรวจสอบบัญชีเงินเดือนของคอมพิวเตอร์นั้นง่ายต่อการคำนวณจากการคืนภาษีและใบแจ้งยอดที่ยื่นโดยนายจ้าง จดหมายประกาศและผลที่ออกให้กับนายจ้าง ผลการตรวจสอบมักจะถูกบันทึกเป็นครบกำหนดในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ระบุไม่ตรงกันถูกกล่าวหา

นายจ้างจะได้รับกำหนดเวลาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้คุณอาจมีสิทธิ์อุทธรณ์ อ่านประกาศทั้งหมดที่คุณได้รับเสมอ หลายคนไม่ได้เปิดจดหมายที่รัฐบาลออกมาแล้วพวกเขาก็เสียใจกับผลที่ตามมาจากการไม่ปฏิบัติตามกรอบเวลาตอบสนอง

การตรวจสอบภาษีเงินเดือนสามารถนำไปสู่ค่าใช้จ่ายภาษีจำนวนมากที่สร้างความเสียหายทางการเงินแก่นายจ้าง ค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่จ่ายให้กับนักบัญชีผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาหนี้และทนายความด้านภาษีเพื่อเป็นตัวแทนของ บริษัท ที่มีคนงานผิดประเภทและตอนนี้เป็นหนี้ภาษีเงินเดือนสำหรับค่าจ้าง / เงินเดือนที่ไม่ได้รายงานไปยังพนักงานที่ควรรายงานเป็นพนักงานตั้งแต่แรก

หนี้ภาษีเงินเดือนอาจส่งผลให้มีการบันทึก liens ภาษีครัวเรือน (garnishments) ที่ออกให้กับลูกหนี้ลูกหนี้ตั๋วเงินและบัญชีธนาคาร นอกจากนี้หากการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จหน่วยงานด้านภาษีจะยึดและขายธุรกิจของคุณเพื่อชำระค่าภาษีที่ค้างชำระ

อย่าพยายามเจรจาหนี้ภาษีโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมืออาชีพ เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีของ IRS จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบกระบวนการทางภาษีและขั้นตอนก่อนการดำเนินการตามขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน หากคุณไม่ทราบว่าตัวเลือกการแก้ไขปัญหาใดที่คุณสามารถขอได้และข้อกำหนดสำหรับการแก้ไขปัญหาคืออะไร จากนั้น บริษัท ของคุณอาจถูกความเสียหายทางการเงินและการปิดกิจการ

อย่าลืมหรือฉีกคำบอกกล่าวและจดหมายที่ส่งถึงคุณโดยหน่วยงานด้านภาษีหรือพนักงานของหน่วยงานด้านภาษีเหล่านี้ มีสิทธิอุทธรณ์มากมายกรอบเวลาที่ต้องการการตอบสนองตามวันที่แน่นอน หากไม่ได้ปฏิบัติตามกรอบเวลาและวันที่เหล่านี้ จากนั้นผู้ตรวจสอบบัญชีหรือนักสะสมของ IRS จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะดำเนินการต่อไปกับการกระทำถัดไปที่จำเป็นสำหรับกรณีของคุณ

Liens ที่ยื่นฟ้อง บริษัท ของคุณจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการยืมของคุณและจะก่อกวนทรัพย์สินใด ๆ และทั้งหมดที่ บริษัท ของคุณเป็นเจ้าของและอาจเป็นคุณในฐานะเจ้าของเจ้าหน้าที่สมาชิกและหรือผู้อำนวยการของนิติบุคคลที่เป็นหนี้ภาษีเงินเดือน

ใช่มีความรับผิดชอบส่วนบุคคลสำหรับการจ่ายภาษีที่ไม่ใช่เงินเดือน อ่าน Internal Revenue Code 6672 โดยทั่วไปกรมสรรพากรจะต้องคำนวณจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีประกันสังคมและภาษี Medicare เนื่องจาก จากนั้นจดหมายจะถูกส่งหรือให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความรับผิดชอบที่อาจไม่สามารถรายงานได้อย่างถูกต้องและชำระภาษีตามนั้น

จดหมายเหล่านี้จัดทำกรอบเวลา 60 วันเพื่อขออุทธรณ์ก่อนที่หน่วยงานภาษีจะสามารถสร้างใบเรียกเก็บภาษีกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับภาษีเงินเดือน

เจ้าของธุรกิจ, กรรมการ, เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปเชื่อว่าเนื่องจากนิติบุคคลเป็น บริษัท หุ้นส่วน บริษัท ไม่หวังผลกำไรหรือบริษัทจำกัดซึ่งในตัวเองปกป้องพวกเขาเป็นรายบุคคลจากการรับผิดชอบต่อภาษีเงินเดือนที่ค้างชำระที่กิจการล้มเหลวในการส่งต่อรัฐบาล .

ไม่ควรที่จะเผชิญหน้ากับผู้สอบบัญชีหรือนักสะสมของ IRS ด้วยตัวคุณเอง แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาภาษีที่ดีที่สุดก็ประสบปัญหาในการเจรจาการตรวจสอบและหนี้สิน คุณเพียงแค่ต้องทำการวิจัยและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหลายรายเพื่อตรวจสอบว่าใครจะได้ผลประโยชน์สูงสุดของคุณ