ถามตอบเกี่ยวกับระบบการจัดการเงินเดือน

เงินเดือนคืออะไร

เงินเดือนคือรายชื่อพนักงานของ บริษัท แต่เป็นคำที่ใช้กันโดยทั่วไปในการอ้างถึง: จำนวนเงินทั้งหมดที่ บริษัท จ่ายให้แก่พนักงาน บันทึกของ บริษัท เกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างโบนัสและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงาน แผนกของ บริษัท ที่คำนวณและชำระเงินเหล่านี้

การจัดการบัญชีเงินเดือนใน HR คืออะไร?

เงินเดือนหมายถึงกระบวนการที่พนักงานได้รับเงินเดือน ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับการสมดุลและการกระทบยอดข้อมูลเงินเดือนและการฝากและการรายงานภาษี แผนกบัญชีเงินเดือนดูแลการหักค่าจ้างการเก็บบันทึกและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลการจ่ายเงิน

กระบวนการจ่ายเงินเดือนคืออะไร?

เงินเดือนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหลายอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าเงินเดือนถูกต้องและทันเวลาและภาษีเงินเดือนและการปฏิบัติตามบันทึก ประมวลผลเงินเดือนล่วงหน้า กำหนดตารางเวลาการประมวลผลเงินเดือนที่ช่วยให้คุณมีเวลาเพียงพอในการประมวลผลเงินเดือนและแก้ไขข้อผิดพลาดที่ตรวจพบก่อนที่พนักงานจะได้รับเงินเดือน

บัญชีเงินเดือนทำงานอย่างไร

ระบบบัญชีเงินเดือนเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของพนักงานและการจัดเก็บภาษีการจ้างงาน ซึ่งรวมถึงการติดตามชั่วโมงการคำนวณค่าจ้างภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการหักเงินอื่น ๆ การพิมพ์และส่งมอบเช็คและการจ่ายภาษีการจ้างงานให้กับรัฐบาล

คุณตรวจสอบบัญชีเงินเดือนได้อย่างไร

กรอบเวลาที่ดีสำหรับกำหนดเวลาการตรวจสอบบัญชีเงินเดือนอยู่ที่จุดสิ้นสุดของแต่ละไตรมาสของธุรกิจ
ตรวจสอบพนักงานที่ใช้งาน
ตรวจสอบอัตราการจ่าย
ชั่วโมงรีวิวจ่าย
เปรียบเทียบรายงานบัญชีเงินเดือนกับบัญชีแยกประเภททั่วไป
ตรวจสอบการส่งภาษีเงินเดือน
ตรวจสอบการกระทบยอดธนาคาร

บทบาทของเงินเดือนคืออะไร?

ฟังก์ชั่นเงินเดือนเป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นพื้นฐานขององค์กรใด ๆ ในระดับพื้นฐานจะช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะได้รับค่าจ้าง ในทางปฏิบัติฟังก์ชั่นเงินเดือนขยายไปถึงปัญหาการบริหารและแรงงานในวงกว้าง

ทำไมเงินเดือนจึงสำคัญ?

ความสำคัญของการจ่ายเงินเดือนในองค์กร เงินเดือนเป็นส่วนสำคัญของทุกองค์กร แผนกบัญชีเงินเดือนไม่เพียง แต่รับผิดชอบในการชดเชยเงินเดือนของพนักงาน แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการปกป้องชื่อเสียงของ บริษัท โดยการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

ระบบการจัดการเงินเดือนใช้ประโยชน์อย่างไร

ระบบการจัดการเงินเดือนเกี่ยวข้องกับด้านการเงินของเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงการหักเงินเดือนขั้นต้นเงินเดือนสุทธิ ฯลฯ และการสร้างสลิปเงินเดือนในช่วงเวลาหนึ่ง ประโยชน์ที่โดดเด่นของระบบการจัดการเงินเดือนคือการใช้งานที่ง่าย

ผู้ดูแลระบบบัญชีเงินเดือนคืออะไร

การจัดการบัญชีเงินเดือนหมายถึงงานใด ๆ ที่จำเป็นในการจัดระเบียบค่าตอบแทนพนักงานสำหรับชั่วโมงที่ทำงาน ซึ่งอาจรวมถึงการรักษาจำนวนชั่วโมงทำงานของพนักงานอัตราการจ่ายและการจัดการการชำระเงินให้กับพนักงาน

ระบบการจัดการเงินเดือนคืออะไร?

ระบบการจัดการบัญชีเงินเดือนเป็นระบบที่นายจ้างสามารถจ่ายให้พนักงานสำหรับงานที่ทำเสร็จ แม้ว่าเงินเดือนจะดูเหมือนงานทางโลก แต่ก็มีหลายแง่มุมรวมถึงการหักภาษีจากแต่ละเงินเดือนและทำให้แน่ใจว่ามีการจ่ายเงินที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานของรัฐที่ถูกต้อง

ซอฟต์แวร์การจัดการบัญชีเงินเดือนคืออะไร?

ซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือนเป็นเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและทำให้กระบวนการการจ่ายพนักงานของ บริษัท เป็นไปโดยอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือนสามารถซื้อได้จากผู้จำหน่ายเทคโนโลยีทรัพยากรมนุษย์หรือรวมเป็นโมดูลภายในแพ็คเกจการวางแผนทรัพยากรองค์กรขนาดใหญ่ (ERP)

บัญชีเงินเดือนคืออะไร

ในงบกำไรขาดทุนค่าใช้จ่ายเงินเดือนเป็นส่วนหนึ่งของค่าแรงงาน พวกเขารวมถึงเงินเดือนของพนักงานจ่ายเงินนายจ้างสำหรับการประกันสุขภาพหรือผลประโยชน์ที่คล้ายกันภาษีเงินเดือนที่จ่ายโดยนายจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายที่คล้ายกัน

ส่วนประกอบของระบบเงินเดือน

เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามข้อบังคับ Internal Revenue Service (IRS) และกฎหมายของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น บริษัท จะต้องมีข้อมูลพนักงานและ บริษัท ที่สำคัญในระบบบัญชีเงินเดือนของพวกเขา การติดตั้งและใช้งานส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยระบบบัญชีเงินเดือนนั้นต้องอาศัยความขยันและความรู้ด้านกฎหมายภาษีที่เพียงพอ

ข้อมูลพนักงาน

ในระหว่างกระบวนการจ้างงานใหม่ บริษัท จะต้องรวบรวมข้อมูลเช่นประกันสุขภาพและแบบฟอร์ม W-4 เพื่อกำหนดสิ่งที่ควรหักออกจากเช็คของพนักงาน แบบฟอร์มเหล่านี้ยังให้ข้อมูลที่สำคัญแก่นายจ้างเช่นหมายเลขประกันสังคมของพนักงานและจำนวนเงินหัก ณ ที่จ่ายของพวกเขาสำหรับวัตถุประสงค์ด้านภาษีของรัฐบาลกลางและรัฐ ระบบต้องติดตามและประมวลผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสถานะการยกเว้นภาษีของพนักงานบำนาญแผนการประกันหรือกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ

ข้อมูลเงินเดือน

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจ้างงานใหม่ระบบเงินเดือนประกอบด้วยส่วนประกอบที่กำหนดพนักงานที่ทำงานเต็มเวลานอกเวลาและผู้รับเหมา การจำแนกคนงานในระบบบัญชีเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากรัฐบาลเรียกเก็บค่าปรับสูงสำหรับ บริษัท ที่จัดหมวดหมู่พนักงานไม่ถูกต้อง

Timesheets

หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงที่ลูกจ้างทำงานนายจ้างไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะจ่ายเงินให้ลูกจ้างอย่างไร ในขณะที่คนงานบางคนได้รับเงินเดือนคนอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายชั่วโมงหรือกำหนดให้เป็นพนักงานที่ไม่ได้รับการยกเว้น ระบบบัญชีเงินเดือนประกอบด้วยข้อมูลแผ่นเวลาหรือพื้นที่ที่มีการบันทึกและตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของพนักงานรายชั่วโมงและไม่มีข้อยกเว้นเพื่อความถูกต้อง สามารถรวบรวมข้อมูลผ่านนาฬิกาเวลาคอมพิวเตอร์นาฬิกาตอกบัตรตอกหรือแผ่นเวลากระดาษ

บังคับภาษีและการหักเงิน

ถึงแม้ว่ากรมสรรพากรจะให้ตารางภาษีแก่ บริษัท ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานผู้ขายและระบบคอมพิวเตอร์เงินเดือนยังสามารถให้ข้อมูลนี้ได้ นายจ้างจะต้องพิจารณารายได้ประจำปีแบบวันต่อปีระดับค่าจ้างและค่าลดหย่อนภาษีเมื่อสรุปภาษีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ระบบบัญชีเงินเดือนจะต้องคำนวณการหักเงินที่ทำผ่านแผนบำนาญ 401 (k) s, แผนประกันภัย, ค่าธรรมเนียมสหภาพและเครื่องตกแต่ง แผนกบัญชีเงินเดือนยังตรวจสอบสินเชื่อและการหักเงินอื่น ๆ ที่มีจำนวนเงินสูงสุดและสิ้นสุดการหักเงินจากเงินเดือนเมื่อจำนวนเงินทั้งหมดได้รับการชำระคืน

ลงทะเบียนบัญชีเงินเดือน

การลงทะเบียนเงินเดือนสรุปรายได้ของพนักงานและข้อมูลการหักเงินในรายการบันทึกประจำวันที่ถูกแทรกลงในบัญชีแยกประเภททั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการบัญชีและการวิจัยทั่วไป การลงทะเบียนเงินเดือนยังใช้เพื่อสร้างรายงานภาษี เอกสารเหล่านี้จัดทำโดยเจ้าหน้าที่บัญชีเงินเดือนหรือสร้างขึ้นโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์บัญชีเงินเดือน

ชำระเงินด้วยตนเอง

ในบางครั้ง บริษัท จะออกเช็คเงินเดือนให้กับพนักงานในช่วงระยะเวลาการจ่ายเงินเนื่องจากการเลิกจ้างหรือข้อผิดพลาดของการจ่ายเงินเดือน ระบบบัญชีเงินเดือนจะต้องบัญชีสำหรับจำนวนเงินที่ตรวจสอบในการลงทะเบียนเงินเดือนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีและการรายงาน สิ่งนี้ทำให้มั่นใจว่าจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายของนายจ้างได้รับการกระทบยอดกับการหักเงินของพนักงาน

เงินเดือนหมายถึงการบริหารเงินเดือนพนักงานเงินเดือนโบนัสเงินสุทธิและการหักเงิน ประกอบด้วยรหัสพนักงานชื่อพนักงานวันที่เข้าร่วมบันทึกการเข้างานรายวันเงินเดือนขั้นพื้นฐานเบี้ยเลี้ยงค่าล่วงเวลาโบนัสค่าคอมมิชชั่นแรงจูงใจจ่ายสำหรับวันหยุดพักผ่อนและเจ็บป่วยค่าอาหารและที่พักเป็นต้น การหักเงินเช่น PF ภาษีผ่อนชำระเงินกู้หรือเงินทดรองจากพนักงาน ในขณะที่การจัดการเงินเดือนพื้นฐานเงินเดือน HRA ยานพาหนะและเบี้ยเลี้ยงพิเศษอื่น ๆ เช่นมือถือ ฯลฯ ได้รับการพิจารณา มีการหักเงินบางส่วนซึ่งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (12%) ของเงินเดือนภาษีและการหักเงินอื่น ๆ

การหักเงินเช่นภาษีและเงินกู้ยืม / เงินทดรองที่ดำเนินการโดยพนักงานจากองค์กรจะถูกหักเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้อง เบี้ยเลี้ยงค่าเผื่อบ้านและค่าเช่าบ้านกำหนดตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายการจ้างงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะหักจากเงินเดือนพนักงานเป็นรายเดือนตามกฎหมายการจ้างงานซึ่งกำหนดให้แก่พนักงานในภายหลัง องค์กรยังมีส่วนร่วมในจำนวนเงินเท่ากันกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน

เงินเดือนประจำปีประกอบด้วยค่าเดินทางไปลาแรงจูงใจโบนัสประจำปีบัตรกำนัลอาหาร / การชำระเงินคืนและการชำระเงินคืนทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายแรงจูงใจโบนัสและการชำระเงินคืนจะขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กร บางองค์กรให้เบี้ยเลี้ยงในอัตราคงที่บอกว่า 10% หรือ 12% ของเงินเดือนขั้นพื้นฐาน บางองค์กรไปเพื่อสิ่งจูงใจตามผลงาน

ความสำคัญของการจ้างเงินเดือน

อุตสาหกรรมเอาท์ซอร์สกำลังเติบโตในอัตราที่สูงขึ้น HR outsourcing ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลปลดปล่อยตัวเองจากงานประจำวันและมีส่วนร่วมในกระบวนการระดับกลยุทธ์ องค์กรไม่ได้ใช้ทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกเชิงกลยุทธ์ มันเป็นเพียงการแบ่งงานกระดาษ ดังนั้นพวกเขาต้องการลดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในอินเดียจ้างเงินเดือนเป็นหนึ่งในกระบวนการทรัพยากรบุคคลและจะถูก outsourced ตั้งแต่ปี 1997 จ้างเงินเดือนเกี่ยวข้องกับองค์กรภายนอกที่ดำเนินกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินเดือน

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลเช่น Ma Foi และ บริษัท อื่น ๆ อีกมากมายได้เกิดขึ้นกับการจ้างเงินเดือนองค์กรที่มุ่งเน้นการจัดหาผลประโยชน์การประหยัดต้นทุนให้กับลูกค้าของพวกเขา องค์กรใช้แผนกการตลาดอย่างละเอียดเพื่อรับลูกค้าจำนวนมากขึ้นและรักษาไว้ การจ้างเงินเดือนไม่ได้ลดค่าใช้จ่ายมากนัก แต่ให้คุณภาพสูง เนื่องจากการให้บริการด้านการชดเชยต้องการการสำรวจตลาดและความรู้ในอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับองค์กรที่จะดำเนินงานด้วยกิจกรรมทางธุรกิจในการดำเนินงาน

การเอาท์ซอร์สได้รับประโยชน์ไม่เพียง แต่ผู้ให้บริการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงองค์กรและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถมุ่งเน้นไปที่ความสามารถหลักและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มันรักษาความลับของแพคเกจการจ่ายเงินให้กับพนักงานเนื่องจากเป็นหน่วยงานภายนอก องค์กรไม่จำเป็นต้องติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็น บริษัท ผู้รับเหมาช่วงที่ต้องดูแลมัน มันให้ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองทางกฎหมายเนื่องจาก บริษัท ผู้รับเหมาช่วงมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องกฎหมายทั้งหมด

บริษัท ผู้รับเหมาช่วงมีความสุขกับผลประโยชน์ด้านรายได้เนื่องจากมีการเสนอบริการแก่บรรษัทข้ามชาติ การส่งออกบริการได้ก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจในการพัฒนามากขึ้นและสนับสนุนการเติบโตของ GDP