ท่ออุดตันเกิดจากอะไร?

ท่ออุดตันเกิดจากอะไร?

ท่อตันเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่

การสะสมของเศษขยะ: เมื่อเวลาผ่านไป เศษต่างๆ เช่น เส้นผม เศษสบู่ เศษอาหาร คราบไขมัน และแร่ธาตุสามารถก่อตัวขึ้นภายในท่อ การสะสมนี้จำกัดการไหลของน้ำและนำไปสู่การอุดตันในที่สุด

การสะสมของไขมันและไขมัน: การเทไขมันหรือไขมันลงท่อระบายน้ำเป็นสาเหตุทั่วไปที่ทำให้ท่ออุดตัน สารเหล่านี้จะแข็งตัวเมื่อเย็นตัวลง ติดกับผนังท่อและดักจับเศษขยะอื่นๆ ทำให้เกิดการอุดตันในที่สุด

วัตถุแปลกปลอม: การทิ้งสิ่งของที่ไม่สามารถชำระล้างได้โดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจลงในชักโครกหรือการปล่อยให้วัตถุเข้าไปในท่อระบายน้ำอาจทำให้ท่ออุดตันได้ ตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สุขอนามัย ทิชชู่เปียก สำลีก้อน ไหมขัดฟัน ของเล่น และกระดาษเช็ดมือ

การบุกรุกของรากต้นไม้: ในระบบประปากลางแจ้ง รากของต้นไม้สามารถแทรกซึมเข้าไปในท่อที่แสวงหาน้ำและสารอาหาร เมื่อรากงอกขึ้น พวกมันอาจทำให้ท่อเสียหายได้ นำไปสู่การอุดตันและการอุดตัน

ท่อเสียหายหรือวางไม่ตรงแนว: ท่อแตก สึกกร่อน หรือวางไม่ตรงแนวสามารถกีดขวางการไหลของน้ำ ปล่อยให้มีเศษขยะสะสมและทำให้เกิดการอุดตัน ท่อรุ่นเก่าที่ทำจากวัสดุอย่างเหล็กหล่อหรือเหล็กอาบสังกะสีมีแนวโน้มที่จะเสียหายและเสื่อมสภาพได้ง่ายกว่า

คราบน้ำกระด้าง: น้ำกระด้างมีแร่ธาตุสูง เช่น แคลเซียมและแมกนีเซียม เมื่อเวลาผ่านไป แร่ธาตุเหล่านี้สามารถสะสมภายในท่อ ทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางท่อลดลงและขัดขวางการไหลของน้ำ

การติดตั้งท่อไม่ถูกต้อง: การติดตั้งท่อประปาที่ไม่ดีหรือความลาดเอียงที่ไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่ปัญหาการไหลของน้ำและเพิ่มความไวต่อการอุดตัน หากวางแนวท่อหรือระบายอากาศไม่ถูกต้อง เศษขยะสามารถสะสมได้ง่ายขึ้น

สภาพอากาศหนาวเย็น: ในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเยือกแข็ง ท่ออาจไวต่อการแช่แข็งและเกิดการอุดตันตามมาได้ เมื่อน้ำกลายเป็นน้ำแข็งภายในท่อ น้ำจะขยายตัว ทำให้เกิดแรงดันสะสมและอาจอุดตันได้

การป้องกันไม่ให้ท่ออุดตันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามแนวทางการบำรุงรักษาที่ดี เช่น:

ทำความสะอาดท่อระบายน้ำเป็นประจำและใช้ฝาปิดท่อระบายน้ำเพื่อดักจับเศษขยะ
การทิ้งไขมันและไขมันในภาชนะที่กำหนดอย่างเหมาะสม
หลีกเลี่ยงการทิ้งสิ่งของที่ไม่สามารถชำระล้างได้ลงในชักโครก
คำนึงถึงสิ่งที่ไหลลงสู่ท่อระบายน้ำและใช้เครื่องกรองเพื่อจับอนุภาคของแข็ง
ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบประปาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการแก้ไขความเสียหายของท่อหรือการวางแนวที่ไม่ถูกต้อง
ในกรณีที่เกิดการอุดตันแม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันแล้วก็ตาม อาจจำเป็นต้องใช้เครื่องมือประปาหรือปรึกษาช่างประปามืออาชีพเพื่อขจัดสิ่งอุดตัน