การตรวจสอบภาษีเงินเดือนของ IRS สร้างความเสียหายให้กับนายจ้าง

การตรวจสอบภาษีเงินเดือนจะดำเนินการในธุรกิจที่มีหรือมีพนักงานและไม่สามารถยื่นและจ่ายภาษีเงินเดือนในแบบฟอร์ม 941 ของผู้ประกอบการคืนภาษีประจำไตรมาสของรัฐบาลกลางคนงานที่ทำหน้าที่เป็นผู้รับเหมาอิสระเมื่อจริง ๆ แล้วพวกเขาเป็นพนักงาน -3 ส่งผ่านค่าจ้างและงบภาษี, W-2 ค่าจ้างและงบรายได้และแบบฟอร์ม 941 นายจ้างคืนภาษีของรัฐบาลกลางประจำไตรมาส

เมื่อมีการเลือกการตรวจสอบภาษีเงินเดือนให้ตรวจสอบกรณีนั้นจะถูกกำหนดให้กับโปรแกรมตรวจสอบภาษีการจ้างงานและจากนั้นจะถูกกำหนดให้กับหนึ่งในผู้ตรวจสอบภาษีการจ้างงาน

ผู้ตรวจสอบภาษีการจ้างงานจะค้นหาใบแจ้งยอดธนาคารบัญชีธนาคารเงินเดือนสำเนาแบบฟอร์ม 941 การคืนภาษีของรัฐบาลกลางประจำไตรมาสของนายจ้างในช่วงเวลาหนึ่ง DE-9 ผลตอบแทนรายไตรมาสและรายงานค่าจ้างและรูปแบบหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พวกเขาเชื่อว่าจะช่วยพวกเขา พิจารณาว่าค่าใช้จ่ายเงินเดือน / พนักงานทั้งหมดจะถูกนำมาใช้ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือไม่

สำหรับผู้ที่ได้รับค่าจ้างไม่ถูกต้องในฐานะผู้รับเหมาอิสระแรงงานที่จริงควรรายงานว่าเป็นพนักงาน จากนั้นนั่นคือเมื่อการจำแนกประเภทของพนักงานตรวจสอบขั้นตอนในการสืบสวน

สรรพากรบริการและหน่วยงานภาษีของรัฐมีการระบุปัจจัยในการพิจารณาเมื่อบุคคลควรจะเป็นพนักงานหรือผู้รับเหมาอิสระ ยื่นแบบฟอร์ม SS-8 การกำหนดสถานะของแรงงานเพื่อวัตถุประสงค์ของภาษีการจ้างงานของรัฐบาลกลางและการหักภาษี ณ ที่จ่ายหากคุณเป็นนายจ้างไม่แน่ใจว่าจะปฏิบัติต่อคนงานอย่างไร

กฎระเบียบทั่วไป

ข้อเท็จจริงที่แสดงหลักฐานระดับการควบคุมและความเป็นอิสระนั้นแบ่งออกเป็นสามประเภท:

  1. เกี่ยวกับพฤติกรรม: บริษัท ควบคุมหรือมีสิทธิ์ควบคุมสิ่งที่คนงานทำและวิธีการที่คนงานทำงานของเขาหรือเธอ?
  2. การเงิน: แง่มุมทางธุรกิจของงานของผู้ปฏิบัติงานถูกควบคุมโดยผู้สั่งจ่ายหรือไม่? (สิ่งเหล่านี้รวมถึงสิ่งต่างๆเช่นวิธีการชำระเงินของคนงานไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายคืนเงินให้ผู้จัดหาเครื่องมือ / อุปกรณ์ ฯลฯ )
  3. ประเภทของความสัมพันธ์: มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผลประโยชน์ประเภทพนักงาน (เช่นแผนบำเหน็จบำนาญ, ประกัน, จ่ายวันหยุดพักผ่อน ฯลฯ )? ความสัมพันธ์จะยังคงดำเนินต่อไปและงานที่ดำเนินการเป็นลักษณะสำคัญของธุรกิจหรือไม่

ไม่สอดคล้องกันระหว่างแบบฟอร์ม 941 การคืนภาษีของรัฐบาลกลางรายไตรมาสแบบฟอร์ม W-2 ค่าจ้างและงบกำไรขาดทุนและการส่งผ่าน W-3 ของค่าจ้างและงบภาษีสามารถส่งผลให้เกิดการตรวจสอบคอมพิวเตอร์

การตรวจสอบบัญชีเงินเดือนของคอมพิวเตอร์นั้นง่ายต่อการคำนวณจากการคืนภาษีและใบแจ้งยอดที่ยื่นโดยนายจ้าง จดหมายประกาศและผลที่ออกให้กับนายจ้าง ผลการตรวจสอบมักจะถูกบันทึกเป็นครบกำหนดในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ระบุไม่ตรงกันถูกกล่าวหา

นายจ้างจะได้รับกำหนดเวลาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้คุณอาจมีสิทธิ์อุทธรณ์ อ่านประกาศทั้งหมดที่คุณได้รับเสมอ หลายคนไม่ได้เปิดจดหมายที่รัฐบาลออกมาแล้วพวกเขาก็เสียใจกับผลที่ตามมาจากการไม่ปฏิบัติตามกรอบเวลาตอบสนอง

การตรวจสอบภาษีเงินเดือนสามารถนำไปสู่ค่าใช้จ่ายภาษีจำนวนมากที่สร้างความเสียหายทางการเงินแก่นายจ้าง ค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่จ่ายให้กับนักบัญชีผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาหนี้และทนายความด้านภาษีเพื่อเป็นตัวแทนของ บริษัท ที่มีคนงานผิดประเภทและตอนนี้เป็นหนี้ภาษีเงินเดือนสำหรับค่าจ้าง / เงินเดือนที่ไม่ได้รายงานไปยังพนักงานที่ควรรายงานเป็นพนักงานตั้งแต่แรก

หนี้ภาษีเงินเดือนอาจส่งผลให้มีการบันทึก liens ภาษีครัวเรือน (garnishments) ที่ออกให้กับลูกหนี้ลูกหนี้ตั๋วเงินและบัญชีธนาคาร นอกจากนี้หากการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จหน่วยงานด้านภาษีจะยึดและขายธุรกิจของคุณเพื่อชำระค่าภาษีที่ค้างชำระ

อย่าพยายามเจรจาหนี้ภาษีโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมืออาชีพ เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีของ IRS จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบกระบวนการทางภาษีและขั้นตอนก่อนการดำเนินการตามขั้นตอนการเรียกเก็บเงิน หากคุณไม่ทราบว่าตัวเลือกการแก้ไขปัญหาใดที่คุณสามารถขอได้และข้อกำหนดสำหรับการแก้ไขปัญหาคืออะไร จากนั้น บริษัท ของคุณอาจถูกความเสียหายทางการเงินและการปิดกิจการ

อย่าลืมหรือฉีกคำบอกกล่าวและจดหมายที่ส่งถึงคุณโดยหน่วยงานด้านภาษีหรือพนักงานของหน่วยงานด้านภาษีเหล่านี้ มีสิทธิอุทธรณ์มากมายกรอบเวลาที่ต้องการการตอบสนองตามวันที่แน่นอน หากไม่ได้ปฏิบัติตามกรอบเวลาและวันที่เหล่านี้ จากนั้นผู้ตรวจสอบบัญชีหรือนักสะสมของ IRS จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะดำเนินการต่อไปกับการกระทำถัดไปที่จำเป็นสำหรับกรณีของคุณ

Liens ที่ยื่นฟ้อง บริษัท ของคุณจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการยืมของคุณและจะก่อกวนทรัพย์สินใด ๆ และทั้งหมดที่ บริษัท ของคุณเป็นเจ้าของและอาจเป็นคุณในฐานะเจ้าของเจ้าหน้าที่สมาชิกและหรือผู้อำนวยการของนิติบุคคลที่เป็นหนี้ภาษีเงินเดือน

ใช่มีความรับผิดชอบส่วนบุคคลสำหรับการจ่ายภาษีที่ไม่ใช่เงินเดือน อ่าน Internal Revenue Code 6672 โดยทั่วไปกรมสรรพากรจะต้องคำนวณจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีประกันสังคมและภาษี Medicare เนื่องจาก จากนั้นจดหมายจะถูกส่งหรือให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความรับผิดชอบที่อาจไม่สามารถรายงานได้อย่างถูกต้องและชำระภาษีตามนั้น

จดหมายเหล่านี้จัดทำกรอบเวลา 60 วันเพื่อขออุทธรณ์ก่อนที่หน่วยงานภาษีจะสามารถสร้างใบเรียกเก็บภาษีกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับภาษีเงินเดือน

เจ้าของธุรกิจ, กรรมการ, เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปเชื่อว่าเนื่องจากนิติบุคคลเป็น บริษัท หุ้นส่วน บริษัท ไม่หวังผลกำไรหรือบริษัทจำกัดซึ่งในตัวเองปกป้องพวกเขาเป็นรายบุคคลจากการรับผิดชอบต่อภาษีเงินเดือนที่ค้างชำระที่กิจการล้มเหลวในการส่งต่อรัฐบาล .

ไม่ควรที่จะเผชิญหน้ากับผู้สอบบัญชีหรือนักสะสมของ IRS ด้วยตัวคุณเอง แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาภาษีที่ดีที่สุดก็ประสบปัญหาในการเจรจาการตรวจสอบและหนี้สิน คุณเพียงแค่ต้องทำการวิจัยและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหลายรายเพื่อตรวจสอบว่าใครจะได้ผลประโยชน์สูงสุดของคุณ

ถามตอบเกี่ยวกับระบบการจัดการเงินเดือน

เงินเดือนคืออะไร

เงินเดือนคือรายชื่อพนักงานของ บริษัท แต่เป็นคำที่ใช้กันโดยทั่วไปในการอ้างถึง: จำนวนเงินทั้งหมดที่ บริษัท จ่ายให้แก่พนักงาน บันทึกของ บริษัท เกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้างโบนัสและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงาน แผนกของ บริษัท ที่คำนวณและชำระเงินเหล่านี้

การจัดการบัญชีเงินเดือนใน HR คืออะไร?

เงินเดือนหมายถึงกระบวนการที่พนักงานได้รับเงินเดือน ฟังก์ชั่นที่เกี่ยวข้องกับการสมดุลและการกระทบยอดข้อมูลเงินเดือนและการฝากและการรายงานภาษี แผนกบัญชีเงินเดือนดูแลการหักค่าจ้างการเก็บบันทึกและตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลการจ่ายเงิน

กระบวนการจ่ายเงินเดือนคืออะไร?

เงินเดือนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานหลายอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าเงินเดือนถูกต้องและทันเวลาและภาษีเงินเดือนและการปฏิบัติตามบันทึก ประมวลผลเงินเดือนล่วงหน้า กำหนดตารางเวลาการประมวลผลเงินเดือนที่ช่วยให้คุณมีเวลาเพียงพอในการประมวลผลเงินเดือนและแก้ไขข้อผิดพลาดที่ตรวจพบก่อนที่พนักงานจะได้รับเงินเดือน

บัญชีเงินเดือนทำงานอย่างไร

ระบบบัญชีเงินเดือนเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินของพนักงานและการจัดเก็บภาษีการจ้างงาน ซึ่งรวมถึงการติดตามชั่วโมงการคำนวณค่าจ้างภาษีหัก ณ ที่จ่ายและการหักเงินอื่น ๆ การพิมพ์และส่งมอบเช็คและการจ่ายภาษีการจ้างงานให้กับรัฐบาล

คุณตรวจสอบบัญชีเงินเดือนได้อย่างไร

กรอบเวลาที่ดีสำหรับกำหนดเวลาการตรวจสอบบัญชีเงินเดือนอยู่ที่จุดสิ้นสุดของแต่ละไตรมาสของธุรกิจ
ตรวจสอบพนักงานที่ใช้งาน
ตรวจสอบอัตราการจ่าย
ชั่วโมงรีวิวจ่าย
เปรียบเทียบรายงานบัญชีเงินเดือนกับบัญชีแยกประเภททั่วไป
ตรวจสอบการส่งภาษีเงินเดือน
ตรวจสอบการกระทบยอดธนาคาร

บทบาทของเงินเดือนคืออะไร?

ฟังก์ชั่นเงินเดือนเป็นหนึ่งในฟังก์ชั่นพื้นฐานขององค์กรใด ๆ ในระดับพื้นฐานจะช่วยให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะได้รับค่าจ้าง ในทางปฏิบัติฟังก์ชั่นเงินเดือนขยายไปถึงปัญหาการบริหารและแรงงานในวงกว้าง

ทำไมเงินเดือนจึงสำคัญ?

ความสำคัญของการจ่ายเงินเดือนในองค์กร เงินเดือนเป็นส่วนสำคัญของทุกองค์กร แผนกบัญชีเงินเดือนไม่เพียง แต่รับผิดชอบในการชดเชยเงินเดือนของพนักงาน แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการปกป้องชื่อเสียงของ บริษัท โดยการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ

ระบบการจัดการเงินเดือนใช้ประโยชน์อย่างไร

ระบบการจัดการเงินเดือนเกี่ยวข้องกับด้านการเงินของเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงการหักเงินเดือนขั้นต้นเงินเดือนสุทธิ ฯลฯ และการสร้างสลิปเงินเดือนในช่วงเวลาหนึ่ง ประโยชน์ที่โดดเด่นของระบบการจัดการเงินเดือนคือการใช้งานที่ง่าย

ผู้ดูแลระบบบัญชีเงินเดือนคืออะไร

การจัดการบัญชีเงินเดือนหมายถึงงานใด ๆ ที่จำเป็นในการจัดระเบียบค่าตอบแทนพนักงานสำหรับชั่วโมงที่ทำงาน ซึ่งอาจรวมถึงการรักษาจำนวนชั่วโมงทำงานของพนักงานอัตราการจ่ายและการจัดการการชำระเงินให้กับพนักงาน

ระบบการจัดการเงินเดือนคืออะไร?

ระบบการจัดการบัญชีเงินเดือนเป็นระบบที่นายจ้างสามารถจ่ายให้พนักงานสำหรับงานที่ทำเสร็จ แม้ว่าเงินเดือนจะดูเหมือนงานทางโลก แต่ก็มีหลายแง่มุมรวมถึงการหักภาษีจากแต่ละเงินเดือนและทำให้แน่ใจว่ามีการจ่ายเงินที่ถูกต้องให้กับหน่วยงานของรัฐที่ถูกต้อง

ซอฟต์แวร์การจัดการบัญชีเงินเดือนคืออะไร?

ซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือนเป็นเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและทำให้กระบวนการการจ่ายพนักงานของ บริษัท เป็นไปโดยอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์บัญชีเงินเดือนสามารถซื้อได้จากผู้จำหน่ายเทคโนโลยีทรัพยากรมนุษย์หรือรวมเป็นโมดูลภายในแพ็คเกจการวางแผนทรัพยากรองค์กรขนาดใหญ่ (ERP)

บัญชีเงินเดือนคืออะไร

ในงบกำไรขาดทุนค่าใช้จ่ายเงินเดือนเป็นส่วนหนึ่งของค่าแรงงาน พวกเขารวมถึงเงินเดือนของพนักงานจ่ายเงินนายจ้างสำหรับการประกันสุขภาพหรือผลประโยชน์ที่คล้ายกันภาษีเงินเดือนที่จ่ายโดยนายจ้างโบนัสค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายที่คล้ายกัน

ส่วนประกอบของระบบเงินเดือน

เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาปฏิบัติตามข้อบังคับ Internal Revenue Service (IRS) และกฎหมายของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่น บริษัท จะต้องมีข้อมูลพนักงานและ บริษัท ที่สำคัญในระบบบัญชีเงินเดือนของพวกเขา การติดตั้งและใช้งานส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยระบบบัญชีเงินเดือนนั้นต้องอาศัยความขยันและความรู้ด้านกฎหมายภาษีที่เพียงพอ

ข้อมูลพนักงาน

ในระหว่างกระบวนการจ้างงานใหม่ บริษัท จะต้องรวบรวมข้อมูลเช่นประกันสุขภาพและแบบฟอร์ม W-4 เพื่อกำหนดสิ่งที่ควรหักออกจากเช็คของพนักงาน แบบฟอร์มเหล่านี้ยังให้ข้อมูลที่สำคัญแก่นายจ้างเช่นหมายเลขประกันสังคมของพนักงานและจำนวนเงินหัก ณ ที่จ่ายของพวกเขาสำหรับวัตถุประสงค์ด้านภาษีของรัฐบาลกลางและรัฐ ระบบต้องติดตามและประมวลผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสถานะการยกเว้นภาษีของพนักงานบำนาญแผนการประกันหรือกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ

ข้อมูลเงินเดือน

เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจ้างงานใหม่ระบบเงินเดือนประกอบด้วยส่วนประกอบที่กำหนดพนักงานที่ทำงานเต็มเวลานอกเวลาและผู้รับเหมา การจำแนกคนงานในระบบบัญชีเงินเดือนเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากรัฐบาลเรียกเก็บค่าปรับสูงสำหรับ บริษัท ที่จัดหมวดหมู่พนักงานไม่ถูกต้อง

Timesheets

หากไม่มีความรู้เกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงที่ลูกจ้างทำงานนายจ้างไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะจ่ายเงินให้ลูกจ้างอย่างไร ในขณะที่คนงานบางคนได้รับเงินเดือนคนอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายชั่วโมงหรือกำหนดให้เป็นพนักงานที่ไม่ได้รับการยกเว้น ระบบบัญชีเงินเดือนประกอบด้วยข้อมูลแผ่นเวลาหรือพื้นที่ที่มีการบันทึกและตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของพนักงานรายชั่วโมงและไม่มีข้อยกเว้นเพื่อความถูกต้อง สามารถรวบรวมข้อมูลผ่านนาฬิกาเวลาคอมพิวเตอร์นาฬิกาตอกบัตรตอกหรือแผ่นเวลากระดาษ

บังคับภาษีและการหักเงิน

ถึงแม้ว่ากรมสรรพากรจะให้ตารางภาษีแก่ บริษัท ในการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายของพนักงานผู้ขายและระบบคอมพิวเตอร์เงินเดือนยังสามารถให้ข้อมูลนี้ได้ นายจ้างจะต้องพิจารณารายได้ประจำปีแบบวันต่อปีระดับค่าจ้างและค่าลดหย่อนภาษีเมื่อสรุปภาษีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ระบบบัญชีเงินเดือนจะต้องคำนวณการหักเงินที่ทำผ่านแผนบำนาญ 401 (k) s, แผนประกันภัย, ค่าธรรมเนียมสหภาพและเครื่องตกแต่ง แผนกบัญชีเงินเดือนยังตรวจสอบสินเชื่อและการหักเงินอื่น ๆ ที่มีจำนวนเงินสูงสุดและสิ้นสุดการหักเงินจากเงินเดือนเมื่อจำนวนเงินทั้งหมดได้รับการชำระคืน

ลงทะเบียนบัญชีเงินเดือน

การลงทะเบียนเงินเดือนสรุปรายได้ของพนักงานและข้อมูลการหักเงินในรายการบันทึกประจำวันที่ถูกแทรกลงในบัญชีแยกประเภททั่วไปเพื่อวัตถุประสงค์ทางการบัญชีและการวิจัยทั่วไป การลงทะเบียนเงินเดือนยังใช้เพื่อสร้างรายงานภาษี เอกสารเหล่านี้จัดทำโดยเจ้าหน้าที่บัญชีเงินเดือนหรือสร้างขึ้นโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์บัญชีเงินเดือน

ชำระเงินด้วยตนเอง

ในบางครั้ง บริษัท จะออกเช็คเงินเดือนให้กับพนักงานในช่วงระยะเวลาการจ่ายเงินเนื่องจากการเลิกจ้างหรือข้อผิดพลาดของการจ่ายเงินเดือน ระบบบัญชีเงินเดือนจะต้องบัญชีสำหรับจำนวนเงินที่ตรวจสอบในการลงทะเบียนเงินเดือนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษีและการรายงาน สิ่งนี้ทำให้มั่นใจว่าจำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่ายของนายจ้างได้รับการกระทบยอดกับการหักเงินของพนักงาน

เงินเดือนหมายถึงการบริหารเงินเดือนพนักงานเงินเดือนโบนัสเงินสุทธิและการหักเงิน ประกอบด้วยรหัสพนักงานชื่อพนักงานวันที่เข้าร่วมบันทึกการเข้างานรายวันเงินเดือนขั้นพื้นฐานเบี้ยเลี้ยงค่าล่วงเวลาโบนัสค่าคอมมิชชั่นแรงจูงใจจ่ายสำหรับวันหยุดพักผ่อนและเจ็บป่วยค่าอาหารและที่พักเป็นต้น การหักเงินเช่น PF ภาษีผ่อนชำระเงินกู้หรือเงินทดรองจากพนักงาน ในขณะที่การจัดการเงินเดือนพื้นฐานเงินเดือน HRA ยานพาหนะและเบี้ยเลี้ยงพิเศษอื่น ๆ เช่นมือถือ ฯลฯ ได้รับการพิจารณา มีการหักเงินบางส่วนซึ่งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (12%) ของเงินเดือนภาษีและการหักเงินอื่น ๆ

การหักเงินเช่นภาษีและเงินกู้ยืม / เงินทดรองที่ดำเนินการโดยพนักงานจากองค์กรจะถูกหักเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้อง เบี้ยเลี้ยงค่าเผื่อบ้านและค่าเช่าบ้านกำหนดตามอัตราที่กำหนดโดยกฎหมายการจ้างงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะหักจากเงินเดือนพนักงานเป็นรายเดือนตามกฎหมายการจ้างงานซึ่งกำหนดให้แก่พนักงานในภายหลัง องค์กรยังมีส่วนร่วมในจำนวนเงินเท่ากันกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน

เงินเดือนประจำปีประกอบด้วยค่าเดินทางไปลาแรงจูงใจโบนัสประจำปีบัตรกำนัลอาหาร / การชำระเงินคืนและการชำระเงินคืนทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายแรงจูงใจโบนัสและการชำระเงินคืนจะขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กร บางองค์กรให้เบี้ยเลี้ยงในอัตราคงที่บอกว่า 10% หรือ 12% ของเงินเดือนขั้นพื้นฐาน บางองค์กรไปเพื่อสิ่งจูงใจตามผลงาน

ความสำคัญของการจ้างเงินเดือน

อุตสาหกรรมเอาท์ซอร์สกำลังเติบโตในอัตราที่สูงขึ้น HR outsourcing ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลปลดปล่อยตัวเองจากงานประจำวันและมีส่วนร่วมในกระบวนการระดับกลยุทธ์ องค์กรไม่ได้ใช้ทรัพยากรบุคคลเป็นกลไกเชิงกลยุทธ์ มันเป็นเพียงการแบ่งงานกระดาษ ดังนั้นพวกเขาต้องการลดค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในอินเดียจ้างเงินเดือนเป็นหนึ่งในกระบวนการทรัพยากรบุคคลและจะถูก outsourced ตั้งแต่ปี 1997 จ้างเงินเดือนเกี่ยวข้องกับองค์กรภายนอกที่ดำเนินกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเงินเดือน

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลเช่น Ma Foi และ บริษัท อื่น ๆ อีกมากมายได้เกิดขึ้นกับการจ้างเงินเดือนองค์กรที่มุ่งเน้นการจัดหาผลประโยชน์การประหยัดต้นทุนให้กับลูกค้าของพวกเขา องค์กรใช้แผนกการตลาดอย่างละเอียดเพื่อรับลูกค้าจำนวนมากขึ้นและรักษาไว้ การจ้างเงินเดือนไม่ได้ลดค่าใช้จ่ายมากนัก แต่ให้คุณภาพสูง เนื่องจากการให้บริการด้านการชดเชยต้องการการสำรวจตลาดและความรู้ในอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับองค์กรที่จะดำเนินงานด้วยกิจกรรมทางธุรกิจในการดำเนินงาน

การเอาท์ซอร์สได้รับประโยชน์ไม่เพียง แต่ผู้ให้บริการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงองค์กรและเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถมุ่งเน้นไปที่ความสามารถหลักและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มันรักษาความลับของแพคเกจการจ่ายเงินให้กับพนักงานเนื่องจากเป็นหน่วยงานภายนอก องค์กรไม่จำเป็นต้องติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเงินเดือนและค่าตอบแทน เป็น บริษัท ผู้รับเหมาช่วงที่ต้องดูแลมัน มันให้ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังให้ความคุ้มครองทางกฎหมายเนื่องจาก บริษัท ผู้รับเหมาช่วงมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องกฎหมายทั้งหมด

บริษัท ผู้รับเหมาช่วงมีความสุขกับผลประโยชน์ด้านรายได้เนื่องจากมีการเสนอบริการแก่บรรษัทข้ามชาติ การส่งออกบริการได้ก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจในการพัฒนามากขึ้นและสนับสนุนการเติบโตของ GDP

การตรวจสอบการทุจริตและการจ่ายเงินเดือน

การเป็นผู้ประกอบการและการดำเนินงานของ บริษัท เป็นงานที่ต้องใช้ความพยายามเช่นกันหากทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและทดสอบทักษะการตัดสินใจอย่างรวดเร็วของคุณ

เจ้าของธุรกิจทุกคนมีความกลัวที่จะค้นพบกิจกรรมที่ฉ้อโกงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้นพบว่าพวกเขาถูกโกงโดยพนักงานที่น่าเชื่อถือ แต่เงินของคุณสำหรับธุรกิจของคุณและคุณไม่ต้องการที่จะเก็บไว้เป็นพนักงานที่ไม่ซื่อสัตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สามารถทำให้คุณมีปัญหากับกรมสรรพากร

การฉ้อโกงเงินเดือนนั้นเป็นของจริงและแหล่งที่มาอันดับต้น ๆ ของการขโมยบัญชีในธุรกิจ ตามสถิติที่จัดทำโดยสมาคมผู้ตรวจสอบการฉ้อโกงที่ผ่านการรับรอง (ACFE) ร้อยละ 27 ของธุรกิจทั้งหมดประสบกรณีการทุจริตเงินเดือนและเกือบสองเท่าในธุรกิจขนาดเล็กกว่าใน บริษัท ขนาดใหญ่ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจะไม่ได้รับการยกเว้นจากกิจกรรมทางอาญานี้

ให้เราดูกรณี Tiffany Couch ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีนิติวิทยาศาสตร์ได้แบ่งปันเรื่องราวของการฉ้อโกงบัญชีเงินเดือนในพอดแคสต์กับ Accounting Today ที่จะนำเสนอมุมมองต่างๆ

พนักงานที่น่าเชื่อถือเป็นเวลา 14 ปีที่สำนักงานทันตแพทย์พบว่ามีความผิดในการอ่านผิดเงินสด เธอเป็นคนน่ารักทำงานหนักและเป็นที่นิยมในหมู่เพื่อนร่วมงาน เธอจัดการเงินสดที่เข้ามาและเงินฝากธนาคารเธอดูแลข้อมูล QuickBooks เธอจัดการงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเงิน เนื่องจากไม่มีใครตรวจสอบเธอจึงอนุญาตให้เธอขโมยได้ฟรี เธอเริ่มจ่ายเงินพิเศษให้กับตัวเองเธอจัดการใบแจ้งหนี้เงินสดที่เข้ามาและเธอไม่ได้ฝากเงินทั้งหมดในบัญชีธนาคารอย่างเป็นทางการ

ทันตแพทย์ตรวจสอบแบบฟอร์มภาษีไม่กี่วันหนึ่งพบว่าเธอจะได้รับเงินพิเศษและเผชิญหน้ากับเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้ เธอปฏิเสธมันในตอนแรกจากนั้นบอกว่าเจ้านายตกลงที่จะจ่ายเงินค่าชั่วโมงสำหรับการทำงานล่วงเวลาทั้งหมดที่เธอทำเมื่อปีที่แล้วและโกรธเขาเพราะไม่เชื่อเธอ ทันตแพทย์หลีกเลี่ยงความยุ่งยากและต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงบางอย่างก่อนที่การสนทนาจะดำเนินต่อไปกล่าวว่าพวกเขาจะพูดถึงเรื่องนี้ในวันต่อมา ผู้หญิงไปทานอาหารกลางวันและไม่เคยกลับมา เมื่อตรวจสอบบัญชีและข้อมูลมันแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจำนวนมากลบใบเสร็จรับเงินและรายการเงินสดที่หายไป โดยรวมแล้วเธอขโมยเงินมากกว่า $ 400,000 และขณะนี้ได้รับเวลาสำหรับการถูกจองจำ

การฉ้อโกงค่าจ้างดูเหมือนเป็นการยากที่จะกระทำ แต่ถ้าปกปิดได้ดีอาจใช้เวลาเป็นเดือน (หรือหลายปี) ในการเปิดเผย มันสามารถเกิดขึ้นได้ในอุตสาหกรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าเล็ก ๆ หรือองค์กรขนาดใหญ่ กุญแจสำคัญคือการตรวจสอบบัญชีของคุณเป็นประจำด้วยตัวคุณเอง ในกรณีข้างต้นความไว้วางใจมากเกินไปทำให้ทันตแพทย์เสียเงินเป็นจำนวนมาก หากเขาได้ตรวจสอบหรือนับใบแจ้งหนี้ก่อนหน้านี้กรณีนี้จะแตกต่างกัน

การใช้บริการโฮสติ้ง QuickBooks สามารถบันทึกปัญหาได้มากมาย มันมาพร้อมกับความสะดวกในการเข้าถึงระยะไกลช่วยให้คุณสามารถผ่านบัญชีของคุณจากทุกที่และทุกเวลา วิธีนี้ทำให้คุณรู้เกี่ยวกับกระแสเงินสดของคุณเสมอและคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลทางการเงินจากที่บ้านของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถจับผู้หลอกลวงได้อย่างชาญฉลาดในการกระทำพร้อมด้วยหลักฐาน

ต่อไปนี้เป็นแผนการฉ้อโกงเงินเดือนที่พบบ่อยที่สุด:

  1. พนักงานผี

พนักงานปลอมหรือถูกยกเลิกจะได้รับการจ่ายเงินเดือนให้ตรวจสอบว่าผู้โกงได้ถอนเงินด้วยตนเอง สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติในองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมากซึ่งถูกควบคุมโดยหัวหน้างาน การดำเนินการตรวจสอบรายงานเงินเดือนเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าการจ่ายเงินที่ถูกต้องนั้นเข้าถึงพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ ตรวจสอบเงินฝากหลายบัญชีไปยังบัญชีธนาคารเดียวกันหรือตรวจสอบการออกให้แก่พนักงานตามที่อยู่เดียวกัน

  1. การจัดการอัตรา

เมื่อพนักงานที่สามารถเข้าถึงบัญชีเงินเดือนให้เพิ่มการจ่ายเงินของตนเองหรือจ่ายค่าล่วงเวลาหรือโบนัสพิเศษ การฉ้อโกงนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจที่นายจ้างมีต่อลูกจ้างอย่างชัดเจน ในฐานะเจ้าของธุรกิจคุณควรจำไว้ว่าการเชื่อใจพนักงานของคุณนั้นดี แต่ความเชื่อใจที่มากเกินไปนั้นไม่ฉลาด จัดทำระบบควบคุมภายในและกำกับดูแลบันทึกทางการเงินที่สำคัญด้วยตัวคุณเองเป็นระยะ

  1. การปรับ Timesheet

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยมากใน บริษัท ที่พนักงานได้รับค่าจ้างเป็นรายชั่วโมง พนักงานสามารถต่อเวลาให้กับพนักงานที่ขาดงานหรือขยายระยะเวลาการทำงานของตนเอง แต่ถ้าหัวหน้างานมีความเข้มงวดก็สามารถหลีกเลี่ยงได้

เงินเดือนเป็นค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดของ บริษัท และการฉ้อโกงเงินเดือนอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อการเงินและชื่อเสียงของ บริษัท มันมีความสำคัญอย่างยิ่งที่การตรวจสอบการดำเนินงานทางการเงินอย่างละเอียดทุกอย่างจะไม่ทิ้งโอกาสไว้เลย QuickBooks ที่โฮสต์ให้ข้อดีหลายประการรวมถึงสิทธิในการใช้งาน QuickBooks ของคุณจากที่ตั้งระยะไกล มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องจับตามองกระแสเงินสดและอยู่เสมอ