ผู้ชาย มีแบบไหนบ้าง

ผู้ชาย มีแบบไหนบ้าง

ผู้ชายสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น รูปร่าง บุคลิกภาพ ไลฟ์สไตล์ อาชีพ ฯลฯ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการแบ่งประเภทผู้ชายตามเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

 • การแบ่งตามรูปร่าง

  • ผู้ชายรูปร่างสูงโปร่ง (Tall) มีช่วงตัวยาวกว่าช่วงอื่นๆ ของร่างกาย
  • ผู้ชายรูปร่างสมส่วน (Athletic) มีกล้ามเนื้อและรูปร่างที่สมส่วน
  • ผู้ชายรูปร่างอวบ (Chubby) มีเนื้อตัวใหญ่และอ้วน
  • ผู้ชายรูปร่างผอม (Skinny) มีเนื้อตัวเล็กและผอม
  • ผู้ชายรูปร่างเตี้ย (Short) มีช่วงตัวสั้นกว่าช่วงอื่นๆ ของร่างกาย
 • การแบ่งตามบุคลิกภาพ

  • ผู้ชายอบอุ่น ใจดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
  • ผู้ชายมั่นใจ กล้าแสดงออก ชอบท้าทาย
  • ผู้ชายขี้อาย เก็บตัว ชอบอยู่คนเดียว
  • ผู้ชายห้าว ลุย ทำอะไรด้วยตัวเอง
  • ผู้ชายฉลาด เฉลียวฉลาด ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • การแบ่งตามไลฟ์สไตล์

  • ผู้ชายทำงานประจำ ใช้ชีวิตแบบคนทำงาน
  • ผู้ชายแม่บ้าน เลี้ยงดูครอบครัว
  • ผู้ชายนักเรียนนักศึกษา ใช้ชีวิตแบบนักศึกษา
  • ผู้ชายเกษียณอายุ ใช้ชีวิตแบบเกษียณ
  • ผู้ชายอิสระ ใช้ชีวิตแบบอิสระ
 • การแบ่งตามอาชีพ

  • ผู้ชายทำงานในแวดวงธุรกิจ ทำงานในบริษัทเอกชน
  • ผู้ชายทำงานในแวดวงราชการ ทำงานในหน่วยงานราชการ
  • ผู้ชายทำงานในแวดวงการศึกษา ทำงานในสถานศึกษา
  • ผู้ชายทำงานในแวดวงสาธารณสุข ทำงานในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
  • ผู้ชายทำงานในแวดวงศิลปะ ทำงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม

อย่างไรก็ตาม ผู้ชายแต่ละคนสามารถมีบุคลิกภาพและไลฟ์สไตล์ที่ผสมผสานกัน ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเภทเดียว ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ชีวิต ฯลฯ

นอกจากนี้ ผู้ชายยังสามารถแบ่งออกได้เป็นประเภทต่างๆ ตามเกณฑ์อื่นๆ เช่น

 • การแบ่งตามศาสนา ผู้ชายที่นับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง เช่น ผู้ชายมุสลิม ผู้ชายคริสเตียน ผู้ชายพุทธ ฯลฯ
 • การแบ่งตามเชื้อชาติ ผู้ชายที่เป็นคนเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่ง เช่น ผู้ชายไทย ผู้ชายจีน ผู้ชายญี่ปุ่น ฯลฯ
 • การแบ่งตามวัฒนธรรม ผู้ชายที่เติบโตมาในครอบครัวที่มีวัฒนธรรมแบบใดแบบหนึ่ง เช่น ผู้ชายไทยชนบท ผู้ชายไทยเมืองกรุง ผู้ชายจีนฮกเกี้ยน ผู้ชายจีนแต้จิ๋ว ฯลฯ

การแบ่งประเภทผู้ชายตามเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้เป็นเพียงการจำแนกแบบคร่าวๆ เพื่อช่วยให้เข้าใจผู้ชายได้ดีขึ้นเท่านั้น ผู้ชายแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเภทเดียว