ความแข็งแรงของเครื่องขัดเงาพื้นคอนกรีต

ความแข็งแรงของพื้นคอนกรีตขัดเงา คริสตัลฟลอร์ เกิดจาก 2 กระบวนการ คือ กระบวนกานสร้างผลึก และกระบวนการขัดลอกผิวคอนกรีต

1.กระบวนการสร้างผลึก (Crystalyzation)

น้ำยาที่ใช้เป็นของเหลวที่จะสร้างเสริมความหนาแน่นให้กับคอนกรีต (Concrete Densifier) โดยส่วนของซิลิเกต จะเข้าไปทำปฎิกริยากับแคลเซี่ยมอิสระในคอนกรีตก่อให้เกิดผลึก Calcium Hydroxyl Silicate สารประกอบรูปเข็มที่สานกันเป็นโครงผลึกอยู่ภายในโครงสร้างของคอนกรีตที่เป็นส่วนของอากาศ ทำให้เพิ่มความหนาแน่นของผิวหน้าพื้นคอนกรีต ทำให้เกิดความแข็งแรงขึ้น การที่พื้นมีความหนาแน่นนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำให้พื้นมีความเงาด้วย
การใส่น้ำยา Concrete Densifier จะเรียกว่า Liquid ก็ได้ น้ำยาสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพื้นผิวคอนกรีตที่มีปัญหา การเกิดฝุ่นอันเนื่องมาจากคุณภาพของคอนกรีตที่ไม่ได้มาตรฐาน ที่อาจเกิดจากที่ช่างปูน เทคอนกรีตแล้วทำการเติมน้ำ ทำให้ผิวคอนกรีตมีคุณภาพต่ำลง เมื่อใช้งานแล้วเกิดเป็นฝุ่นได้ง่าย การเติมน้ำยา Concrete Densifer ลงไปจะช่วยสร้างผลึกทำให้พื้นผิวคอนกรีตมีความหนาแน่นขึ้น ผิวคอนกรีตจะมีความแข็งแกร่งขึ้น สามารถใช้งานได้อีกครั้ง และผลึกที่เกิดขึ้นยังลดการไหลซึมของน้ำได้ดีขึ้น น้ำยา Concrete Densifier มีหลายประเภท มีวิธีใช้ที่ต่างกัน ถ้าใช้ไม่ถูกวิธีประสิทธิ์ภาพของน้ำยาก็น้อยลงด้วย
น้ำยา Crystal L สำหรับสร้างผลึก พื้นคอนกรีตขัดเงา คริสตัลฟลอร์

2.กระบวนการขัดลอกผิวหน้าคอนกรีต (Polished Concrete)

การขัดลอกผิวคอนกรีตนั้นเพื่อทำให้ผิวบนของคอนกรีต ซึ่งเป็นซีเมนต์เพสต์ (Cement Paste) ออกหรือน้อยลงเพราะซีเมนต์เพสต์นั้นอ่อนแอ มีความแข็งแรงน้อย และเป็นตัวต้นเหตุที่หลุดล่อนเป็นฝุ่นที่เราเห็น
การที่ขัดผิวคอนกรีตนั้นเพื่อทำผิวคอนกรีตให้เรียบและมันเงา โดยการขัดผิวคอนกรีตนั้นต้องเลือกใบขัดที่มีผิวหยาบก่อนเพื่อเปิดผิวหน้าและเอาส่วนที่อ่อนแอออก แล้วจึงค่อยขัดใบหยาบน้อยกว่าตามไปเลยๆ จนกว่าถึงใบละเอียดที่สุด
ใบขัดนั้นมีความสำคัญเพราะถ้าใช้ใบขัดที่ไม่คมพอก็ไม่สามารถขัดเอาผิวที่อ่อนแอออกได้ดี และทำงานได้ช้า ในกรณีที่ช่างขัดไม่มีความรู้ความเข้าใจถึงพื้น จะมองไม่ออกเลยว่าขัดผิวหน้าออกพอหรือยัง เพราะถ้าขัดไม่พอมีผลต่อความเงาและแข็งแรงของพื้นด้วย
ในการขัดพื้นคอนกรีตนั้น ถ้าช่างไม่มีความชำนาญใช้ใบขัดผิดประเภทก็จะทำให้หลังทำงานเสร็จแล้วจะเห็นรอยใบขัด และเป็นที่เก็บฝุ่นดูแล้วขาดความสวยงาม

เพิ่มเติม : http://www.vanse-asia.com/